YABANCI BAKICI TERCİHİ DOĞRU MU? YANLIŞ
MI?

Özellikle ülkemizin çevresinde yaşanan istenmeyen olaylar neticesinde birçok
farklı komşu ülkeden göç almaya başlamamız neticesinde artık ailelerde
yabancı bakıcı tercihleri de sık sık gündeme geliyor.
İş hayatında kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin gün geçtikçe azalması ve
dolayısıyla kadınların iş hayatına daha yüksek sayılarda katılım sağlaması
neticesinde genel anlamda çocuk bakıcılığına olan ihtiyacın arttığını gözlemek
mümkün. Bu ihtiyacın artmasına ek olarak, bahsetmiş olduğumuz göç
dalgaları neticesinde ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bakıcı sayısı da
hayli fazla.
Ancak ailelerin – nispeten haklı sebeplerle – yabancı bakıcı tercihi
konusunda çekingen davrandıklarını biliyoruz. Zira farklı kültür, farklı dil ve
farklı ırka sahip bir kişiye çocuk emanet etme fikri, Türk bakıcı fikrine göre bir
parça daha endişe uyandırıyor. Ancak bakıcıların dili, dini, ırkı fark etmeksizin
çocukları bir „yabancıya” emanet etmek zaten kimsenin yüzde yüz huzurla
yapacağı bir eylem değil.

Bakıcı Seçiminde Belirleyici Kriterler

Bu nedenle çocuklar için bakıcı aranırken yabancı bakıcı veya Türk bakıcı
gibi kriterlerden daha farklı unsurların belirleyici olması gerekiyor.
Bu belirleyici unsurların başında da her zamanki gibi „güven” geliyor. Bir
bakıcı tercih edilirken ilk olarak (varsa) bağlı bulunduğu kurumdaki yetkililerle
görüşmek gerek. Bakıcı adayınızın mesleki ve kişisel geçmişini onu tanıyan
birisinden öğrenmek önemli. Bu nedenle daha önce çalıştığı ailelerden de bilgi
almak bakıcı hakkında daha net fikirler edinmeniz için oldukça önemli.

Farklı Dil Konuşan Bakıcının Katkıları

Bununla birlikte yabancı bakıcı konusuna özel bir parantez açmak gerek.
Güven, eğitim, ruh sağlığı vb. temel bakıcılık kriterlerini sağlayan her bakıcının
2
hemen hemen aynı hizmetleri verme kabiliyeti olabilir. Ancak farklı bir dil
konuşan (Örneğin, İngilizce, Rusça) bakıcıya çocuklarınızı emanet ettiğiniz
zaman çocuklarınızın erken yaşta bir yabancı dil öğrenmesini sağlayabilirsiniz.
Yabancı bakıcı ile çocuklara belli başlı diyalogları öğretmesini ve bunu
kademeli olarak arttırmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede dil öğretimi için kritik
dönemler olan çocukluk çağında kalıcı ve etkili bir yabancı dil kazanımı
sağlanmış olabilir. Hangi dil olduğu konusunda da özel bir tercih yapmaya
gerek yok zira ne demişler „bir lisan bir insan”.
Özetle, yabancı bakıcı , gerekli güven şartları sağlandığında çok avantajlı bir
seçenektir.

ZİRVE SAĞLIK DANIŞMANLIĞI